Verwijsbrieven

Verwijsbrieven worden tegenwoordig digitaal verzonden naar het ziekenhuis. Vaak ontvangt u van uw huisarts een brief tijdens het spreekuur en moet u zelf het ziekenhuis bellen om een afspraak te maken met de betreffende specialist.

Als het erg druk is zal de huisarts u vragen deze brief later bij de assistente op te halen. In een aantal gevallen krijgt u geen brief mee, maar wordt de brief van het ziekenhuis thuisgestuurd. Hierin wordt de plaats en tijd van uw afspraak vermeld. Mocht u niet kunnen op de voorgestelde datum of tijd, neem dan contact op met het ziekenhuis.