Reizigers / Op reis

Reizigersadvisering

Reizen is leuk, maar kan ook risico's voor uw gezondheid met zich mee brengen. Vooral als u reist naar een gebied met verhoogde gezondheidsrisico's zoals tropische en subtropische gebieden. In sommige landen worden eisen gesteld aan uw vaccinaties, soms zijn deze zelfs verplicht. Laat u zich daarom van te voren goed informeren en adviseren over benodigde vaccinaties en omstandigheden in het land waar u naar toe gaat.

Onze werkwijze

U levert bij voorkeur liefst 6 weken voor het begin van uw reis bij de assistente een formulier in met gegevens over uw reis. U vermeldt onder andere uw bestemming, uw manier van reizen, uw verblijfsduur en eventuele eerdere vaccinaties. Dit formulier kunt u bij de assistente in de praktijk ophalen. U dient dit ruim voorafgaande het consult in te leveren bij de assistente. Wij zullen de risico's van het land koppelen aan uw medische gegevens, om zo tot een persoonlijk optimaal reisadvies te komen. Wij zijn aangesloten bij het LCR en gecertificeerd om reisadviezen en vaccinaties (inclusief gele koorts) te geven.

Reisapotheek

In sommige landen kunt u in contact komen met insecten, gevaarlijke dieren, onveilig water en voedsel, ziekten en andere, soms afwezige medische zorg. Een klamboe, muggenwerende middelen en een 'medical kit' met daarin bijvoorbeeld injectienaalden en verbandmiddelen kunnen van pas komen. Wij adviseren u graag en kunnen deze bestellen. Een medisch paspoort kan handig zijn om te verantwoorden dat u bepaalde medicijnen bij u draagt.

 

LCR

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op deze site vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers. U kunt hier ook advies voor een reisapotheek vinden.

Patëntenbrieven

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) geeft patiëntenbrieven uit voor reizigers.