Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft, vraagt u dan om een klachtenformulier bij de assistente. De betreffende arts neemt zo snel mogelijk contact met u op om een en ander te bespreken. Komt u er samen niet uit dan kan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) een bemiddelende rol spelen. Een folder ligt op de balie bij de assistente.