Gasten

Noordzeestrand in de zomer

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt bij de huisarts of met de apothekersassistentes hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Verzekeringsbewijs / identiteitsbewijs
  • BSN-nummer (voorheen sofinummer)
  • Eventueel medicatieoverzicht

Indien u uw medicijnen vergeten bent heeft u een recept van uw huisarts of specialist nodig om deze op te kunnen halen (of te bestellen) in onze apotheek. Laat u uw recept faxen naar: 0562 - 448384

In geval van levensbedreigende situaties belt u het noodnummer 0562 - 448222. Ook in de avond en nacht wordt u dan doorgeschakeld met de dienstdoende huisarts.